Spela

Kundvillkor

Version 2.2

Senast uppdaterad 02.08.2021.

1. Allmänt

1.1. Dessa kundvillkor benämns i den här texten som "Kundvillkor" och reglerar användningen av de spel som tillhandahålls genom www.speedycasino.com, (hädanefter “webbplatserna”) som tillhör Speedy Originals Limited.

1.2. Speedy Originals Limited är ett bolag registrerat på Malta med registreringsnummer C 96612 och har sitt säte på adressen: Quantum Place, Level 3, Triq Ix-xatt Ta Xbiex, Gzira, Gzr 1052, Malta.

1.3. Speedy Originals Limited bedriver verksamhet under en treårig svensk licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i enlighet med ett beslut meddelat av Lotteriinspektionen (namnändrat till “Spelinspektionen”), ärendenummer dnr 18Li7408 (www.spelinspektionen.se), den tillsynsmyndighet som ansvarar för att utfärda licenser och övervaka spelmarknaden i Sverige.

1.4. Speedy Originals Limited benämns som "Speedy Casino", "vi", "oss" eller "bolaget" och spelaren som "du" eller "spelaren".

1.5. "Spel", "spelen" eller "spelet" hänvisar till alla eventuella spel eller spelprodukter som tillhandahålls på webbplatserna.

1.6. Versionen av detta avtal gäller tills en nyare version är på plats på webbplatserna.

1.7. Dessa Kundvillkor gäller även för alla plattformar och enheter som tillåter spelaktiviteter som tillhandahålls av Speedy Casino. "Spel" definieras som Casinospel samt andra spel som är tillgängliga på webbplatserna.

1.8. Speedy Casino förbehåller sig rätten att ändra dessa Kundvillkor, vilka blir giltiga från och med att de finns tillgängliga på webbplatserna. Du kommer att meddelas när vi gör viktiga ändringar i Kundvillkoren. Du kommer i samband med detta ombes att godkänna de nya villkoren innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren kommer du inte kunna logga in på ditt konto. För det fall du skulle vilja göra ett uttag från ditt spelkonto, måste du kontakta kundtjänst på [email protected] eller via Livechatt.

1.9. Du måste läsa och förstå dessa Kundvillkor till fullo innan du godkänner avtalet. För det fall du inte godkänner varje del av dessa Kundvillkor, får du inte nyttja eller fortsätta nyttja webbplatserna.

1.10. Dessa Kundvillkor träder i kraft när du registrerar dig och bekräftar dina registreringsuppgifter i registreringsprocessen på webbplatserna. Genom att registrera ett konto hos Speedy Casino intygar du att du har läst dessa Kundvillkor, samt att du accepterar dem. 

1.11. Du godkänner och samtycker till villkorsinnehållet som finns däri, vilket kan ändras emellanåt.

1.12. Dessa Kundvillkor kan tillgängliggöras på ett antal språk som bör innefatta samma principer för informationssyfte samt för att hjälpa spelare. Vid en eventuell avvikelse mellan den engelska versionen och den icke-engelska versionen av dessa Kundvillkor, ska den versionen som är den mest fördelaktiga för dig, alltid äga företräde.

2. Dina skyldigheter

2.1. Det är endast tillåtet ha ett konto på vardera av våra webbsidor och Speedy Casino har rätten att avsluta dubbla konton.

2.2 Vid skapandet av ditt konto kommer Speedy Casino att kontrollera din identitet genom en tillförlitlig elektronisk identifiering (såsom BankID). Speedy Casino kan vid behov även vidta ytterligare åtgärder i detta avseende och du åtar dig att tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att styrka din identitet och ålder.

2.3. Du är ensam ansvarig för dina kontouppgifter såsom användarnamn, lösenord, BankID och/eller andra tillvägagångssätt där man kan få tillgång till ditt konto på webbplatserna. Vid misstanke om att sådan information skulle ha kommit till någon obehörig, måste du informera Speedy Casino och vidta lämpliga åtgärder för att neka eller förhindra obehörig åtkomst till alla delar av ditt konto eller tillgångar. Om du får kännedom om eventuell obehörig åtkomst ska du kontakta oss via Livechatten som återfinns på webbplatsens huvudsida. Du kan även använda Livechatt-funktionen för att rapportera eventuella överträdelser mot villkoren eller spelreglerna eller för att omedelbart meddela Speedy Casino om eventuellt fusk eller misstänkt fusk vid deltagande av spelen.

2.4. Du får enbart spela för din egen räkning och inte å någon annan persons eller företags vägnar.

2.5. Du får enbart spela i egenskap som privatperson, icke-yrkesmässiga kapacitet och endast för rekreations- och underhållningssyfte.

2.6. Vid registreringstillfället, kommer Speedy Casino kontrollera att du är folkbokförd i Sverige. Du får inte använda Speedy Casino och/eller registrera ett konto från en jurisdiktion där onlinespel är inte tillåtet. Det gäller även för det fall du är medborgare i ett land som inte tillåter sina invånare att spela onlinespel, oavsett var de befinner sig. Speedy Casino tillåter inte personer som befinner sig i (inklusive tillfälliga besökare) eller är bosatta i vissa högriskländer i enlighet med gällande lagstiftning. För att vara helt säkra tillåter vi inte heller personer att registrera sig från länder som inte omnämns som alternativ i vår registreringsprocess.

2.7. Du får inte sälja, överföra och/eller införskaffa konton till/från andra spelare.

2.8. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller oss, såsom men ej begränsat till, personnummer, adress och e-postadress, under giltighetstiden för detta avtal är fullständig, sanningsenlig, korrekt och att du omedelbart meddelar Speedy Casino vid ändringar av sådan information eller om du ändrar personuppgifter på webbplatserna.

2.9. Du kan bara spela om du har tillräckligt med medel på ditt spelkonto för att kunna spela.

2.10. Du får inte använda medel som är olagliga, eller som kan kopplas till olaglig verksamhet och i synnerhet inte som kommer från någon olaglig aktivitet eller källa. Vi förbehåller oss även rätten att begära in dokument till styrkande av dina medel som en del av Speedy Casinos-KYC-processer. Typiskt sett är sådana dokument ett utdrag från bankkonto, lönebesked eller dylikt, men om dessa inte är tillräckliga kan andra dokument komma att begäras in, beroende på din specifika situation.

2.11. Du är ensam ansvarig för rapportering och redovisning av skatter eller andra avgifter som kan komma att tas ut vid vinster som du erhåller från Speedy Casino. Speedy Casino ska inte hållas ansvarig för din underlåtelse att betala eventuella skatter som ska betalas till Skatteverket. Speedy Casino lämnar inte någon rådgivning om detsamma.

2.12. När det gäller insättningar och uttag av pengar till och från ditt spelkonto, ska du endast använda kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som lagligen tillhör dig. Användningen av finansiella instrument vars ägarskap är delat med andra privatpersoner är inte tillåtet och kommer medföra att vinsterna ogiltigförklaras.

2.13. Du förstår att du, genom att spela de spel som tillhandahålls av oss, tar en medveten risk att eventuellt förlora pengar som har satts in på ditt spelkonto.

2.14. Du intygar att du inte är inblandad i någon olaglig, sammansvärj, uppgjord eller annan olaglig aktivitet i förhållande till ditt eller tredje parts deltagande i något av spelen och får inte använda några mjukvaruassisterande metoder, tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt spelande. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara spel vid händelse av sådant beteende.

2.15. Du får endast använda programvaran för egen, personlig användning och i rekreationssyfte, i enlighet med de Kundvillkor som vi har fastställt samt i enlighet med i Sveriges gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

2.16. Du ska uppträda respektfullt mot andra spelare som använder webbplatserna samt mot kundtjänstpersonal som är anställda av Speedy Casino och ska undvika ohövliga eller oanständiga kommentarer.

3. Ditt konto

3.1. För att kunna satsa och sätta in pengar, måste du först registrera dig hos oss och öppna ett spelkonto (“konto”).

3.2. Du kan enbart inneha ett konto hos oss vid varje tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att avsluta extra konton som öppnats i samma namn eller som på något sätt förbinds till samma person. Genom Speedy Originals egna bedömning och vid händelser där vi anser att flera konton har öppnats genom ett genuint misstag, kan vi komma överens om att endast kreditera ett konto som du har öppnat, med det saldo som finns på ditt andra konto. Finns det rimliga skäl till att tro att ett bedrägeri har genomförts eller ett försök till bedrägeri ska genomföras, förbehåller vi oss rätten att avbryta alla relaterade transaktioner utan att det påverkar någon annan åtgärd. Endast ett konto kan öppnas per IP-adress och/eller datorenhet/hushåll.

3.3. Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas i registreringsformuläret och de måste vara sanna och korrekta. Det är ditt eget ansvar att se till att de uppgifter du lämnar är sanna, fullständiga och korrekta. Härmed informeras du om att vi genomför kontrollprocesser och att ditt konto kan blockeras eller avslutas om du anger falska eller vilseledande uppgifter om dig själv. Du är skyldig att fylla i de obligatoriska uppgifterna i registreringsformuläret och att hålla uppgifterna uppdaterade i händelse av att sådan information ändras.

3.4. Om du märker att du har fler än ett registrerat konto måste du omedelbart meddela oss. Om detta ej görs, kan det leda till att ditt konto blockeras.

3.5. Som en del av registreringsprocessen, måste du logga in med dina personliga uppgifter på webbplatsen. Det är endast och uteslutande ditt ansvar att se till att dina personliga uppgifter förvaras säkert. Du får inte dela dina personliga uppgifter med någon annan. Speedy Casino är inte ansvariga för missbruk eller obehörig användning av ditt konto av tredje part som du yppat dina personliga uppgifter, vare sig avsiktligt eller av misstag, vare sig aktivt eller passivt, till någon tredje part.

3.6. Du får inte överföra pengar från ditt konto till andra spelare eller ta emot pengar från andra spelare in på ditt konto eller överföra, sälja och/eller införskaffa användarkonton.

3.7. Speedy Casino förbehåller sig rätten att neka eller avsluta ett konto. Eventuella avtalsenliga förpliktelser som redan ingåtts med Speedy Casino ska hedras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.8. Speedy Casino förbjuder samarbete mellan spelare och tillåter inte någon form av robotar och/eller programmerade enheter vid deltagande i spelen.

3.9. Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att skriftligen kontakta kundtjänst. Den effektiva nedstängningen av kontot kommer att motsvara uppsägningen i enlighet med Kundvillkoren. För det fall den bakomliggande orsaken till uppsägningen av kontot är relaterad till möjligt spelberoende ska spelaren uppge detta.

3.10. För det fall ett spelkonto avslutas, kommer kontorelaterad information att sparas upp till fem (5) år från den tidpunkt då kontot avslutades. Kontorelaterad information omfattar spelares namn, personnummer, adress, telefon, e-post och kontotransaktionshistorik. Speedy Casino förbehåller sig rätten att under vissa förutsättningar, som även återfinns i Kundvillkoren, avsluta ett konto. När ditt konto är avslutat, ska Speedy Casino skyndsamt och alltid inom fem (5) arbetsdagar betala ut det kvarvarandet saldot på ditt spelarkonto. Speedy Casino kommer dock enbart betala det som kvarstår av insättningen som har gjorts av dig om ditt konto har avslutats eftersom du har stängts av från spel på grund av misskötsamhet. Om Speedy Casino avslutar ditt konto, kommer vi skriftligen informera dig via e-mail om bakgrunden till beslutet.

3.11. När du ansöker om att öppna ett konto, och under tiden du innehar ett konto hos oss, samtycker du till att vi när som helst kan uppmana dig att inkomma med dokumentation som styrker din identitet, adress, ålder och ursprung av pengarna och även om kontot har öppnats, kan det när som helst blockeras om vi inte är tillfredsställda med den information som du har givit oss, eller för det fall det sker en försening vid inkommande av efterfrågad information. För det fall vi betvivlar äktheten av kontoinnehavarens identitet, kan vi även uppmana dig att inkomma med ett fotografi på dig själv där du håller upp originalet av din identitetshandling.

4. Insättningar till ditt konto

4.1. Särskilda avgifter kan tillkomma vid genomförande av insättningar. För det fall sådana avgifter tillkommer ska detta visas i samband med insättningsprocessen. Insättningar kan göras med banköverföring.

4.2. De lägsta och högsta insättningsgränserna kommer att anges på webbplatserna.

4.3. Insättning av pengar till ditt konto görs genom att använda en av de tillgängliga betalningsmetoder som anges på webbplatserna, som även kan komma att ändras emellanåt. Vidare information om hur lång tid det tar för uttag för respektive betalningsmetod finns på webbplatserna och som även kan komma att ändras emellanåt.

4.4. Insatta belopp finns tillgängliga på kontot inom en rimlig tid efter bekräftelsen av insättningen via alla tillgängliga insättningsalternativ om inte extra kontrollprocess är nödvändiga i enlighet med avsnitt 4.5.

4.5. I enlighet med den svenska penningtvättslagen (2017:630) och Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansierings av terrorism (LIFS 2018:11) har vi skyldighet att motverka penningtvätt. Detta innebär att vi ibland behöver begära in dokument från dig, i enlighet med 3.11, för att styrka din identitet och säkerställa att du spelar för dina egna medel.

4.6. Om Speedy Casino av misstag krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, antingen på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel, eller på annat sätt av misstag, kommer summan tillhöra Speedy Casino och beloppet kommer att dras från ditt konto. För det fall du hinner ta ut medel som inte tillhör dig innan Speedy Casino upptäcker misstaget, utan att det påverkar andra åtgärder eller dylikt som kan vara lagstadgade, kommer det felaktiga utbetalade beloppet utgöra en skuld från dig till Speedy Casino. Vid händelse av en misstagsbetalning, är du skyldig att omedelbart meddela Speedy Casino via e-post.

4.7. Du får endast använda kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig.

4.8. Minsta insättning är ett hundra (100) kronor vid första insättningen, varefter Speedy Casino har rätt att höja den lägsta insättningen till två hundra (200) kronor.

4.9. Det är olagligt att sätta in pengar från otillåtna medel.

4.10. Speedy Casino accepterar insättningar i svenska kronor (SEK).

4.11. Speedy Casino godtar endast färgkopior av identifieringsdokument.

4.12. Insättningar till ditt Speedy Casino-konto bör vara i proportion till ditt spelande. Om Speedy Originals således anser att det finns en misstanke om missbruk (som till exempel ett insatt belopp inte har använts på en normal spelnivå och användaren sedan gör en uttagsbegäran som motsvarar det insatta beloppet, eller där Speedy Originals misstänker att du missbrukar valutakursförändringar), förbehåller vi oss rätten att vid eget tycke avbryta respektive insättning(ar) helt eller delvis, för att dra tillbaka eventuella kostnader som kan ha uppstått i samband med transaktionerna, samt avsluta spelkontot på obestämd tid.

4.13. Speedy Casino förbehåller sig rätten att avsluta ett konto, förbjuda spelare och behålla alla medel om spelaren är skäligen misstänkt för att ha deltagit i bedrägerier som innefattar, men som är inte begränsade till, användning av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, urkundsförfalskning, samt inlämning av data eller dokument som är förfalskade, stulna eller på annat sätt tillskansat sig.

5. Uttag

5.1. Tillgängliga uttagsalternativ ska tydligt anges på webbplatserna och kan variera beroende på vilken marknad spelaren kommer från.

5.2. Uttag ska göras till ditt bankkonto eller till andra uttagsmetoder som finns att välja mellan på 'webbplatsen' och/eller väljs av Speedy Casino. Om betalningsmetoden tillåter det, ska Speedy Casino kreditera dig med samma betalningsmetod som du tidigare har använt vid insättning.

5.3. Pengar som fastnat i ett avbrutet spel kommer ej att vara möjliga att ta ut.

5.4. Betalningsadministratörerna som är anställda hos oss på Speedy Casino kan komma att genomföra kompletterande kontroller vid utbetalningar som överstiger 10 000 kronor eller där det sammanlagda uttaget överstiger 20 000 kronor och/eller då eventuellt tidigare skickade dokument har förfallit eller är äldre än 6 månader gamla. Speedy Casino förbehåller sig rätten att utföra sådana kontrollåtgärder även vid lägre utbetalningar. Sådana kontroller kan exempelvis inkludera kopior av en spelares pass och/eller kopior av en spelares hushållsräkningar och/eller ursprunget till spelarens finansiella medel.

5.5. Alla transaktioner ska kontrolleras för att förhindra eller motverka penningtvätt. Bolaget skall rapportera alla misstänkta transaktioner till berörda svenska myndigheter. Om bolaget får kännedom om misstänkt aktivitet relaterad till några av spelen på webbplatsen, måste bolaget anmäla detta till myndigheterna omedelbart. Speedy Casino kan låsa, blockera eller avsluta ett konto och hålla inne medlen om det begärs i enlighet med gällande penningtvättslagstiftning.

5.6. Tiden det tar för ett uttag att genomföras kan variera beroende på olika omständigheter, men ett uttag bör behandlas inom loppet av tre (3) dagar. För det fall det tar mer än tio (10) dagar, ska en spelare informeras om skälen till eventuella förseningar.

5.7. Om du vinner och beslutar dig för att begära ett uttag på 200 000 kronor eller mer under en tidsintervall om 30 dagar eller en kortare period, förbehåller vi oss rätten att betala ut din vinst i delbetalningar över en viss tidsperiod.

5.8. Tänk på att våra produkter konsumeras direkt under spelets gång. Vi kan alltså inte erbjuda återbetalningar, returer av varor eller uppsägning av din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar, kommer pengarna att dras från ditt spelkonto omedelbart.

5.9. Du får inte använda Speedy Casino som en bank eller förvänta dig någon ränta.

5.10. Speedy Casino förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om du begär ett uttag utan att ha omsatt en summa som är lika med, eller mer, än det belopp som satts in på ditt spelkonto. 

6. Bonusar

6.1. Bonuserbjudanden är endast tillgängliga ifall du inte har spelat på någon av våra sajter (SpeedyBet och SpeedyCasino) efter den 1 januari 2019.

6.2. Reglerna och villkoren för en specifik bonus- eller marknadsföringskampanj kommuniceras i samband med sådan bonus eller kampanj.

6.3. Bonusar kan innehålla ett krav att de satsas ett visst antal gånger innan de kan tas ut. Detta kallas omsättningskrav. Om en bonus är villkorad av omsättningskrav, kommer vinster som genererats av bonusinsatsen att kunna tas ut först när omsättningskravet är uppfyllt.

6.4. Ifall en spelare missbrukar en bonus, till exempel genom att bryta mot villkoren i bonuserbjudandet eller genom att öppna flera konton för att få fler bonusar förbehåller vi oss rätten att förverka bonusen och alla vinster från bonusen.

6.5. Speedy Casino förbehåller sig rätten att stänga ditt konto och inte utfärda återbetalningar av insättningar, överföringar av saldon eller vinster som har genererats på kontot, om vi misstänker att bonusmissbruk har inträffat. Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, att fördröja användandet av riktiga pengar, att fördröja användadet av bonuspengar, eller genom att göra insättningar enbart för att få bonusrundor och sedan begära ett uttag av dina riktiga pengar innan du har omsatt det insatta beloppet minst en gång.

7. Vilande & inaktiva konton

7.1. Ett inaktivt konto är ett konto som inte har registrerat någon inloggning under en period som överstiger 12 (tolv) på varandra följande månader.

7.2. Ett vilande konto är ett konto som inte har registrerat någon inloggning under en period som överstiger 30 (trettio) på varandra följande månader.

7.3. När ett konto blir inaktivt, förbehåller sig Speedy Casino rätten att debitera ditt spelkonto med en månatlig administrativ avgift på 50 kronor eller ett belopp motsvarande 1% av de medel som finns på kontot, om detta belopp är högre.

Om du, efter att ditt spelkonto blivit inaktivt, får tillgång till ditt spelkonto, har du rätt till ersättning om du kan bevisa något av följande:

1) att du inte fick åtkomst till ditt konto på grund av utebliven internetanslutning;

2) att du inte fick åtkomst till ditt konto på grund av hälsorelaterade åkommor;

3) att du inte fick åtkomst till ditt konto på grund av annan skälig orsak.

7.4. Tillvägagångsättet för att ta bort pengar från inaktiva och vilande konton görs automatiskt och rapporteras i backend-systemet enligt webbplatsernas administrationsgränssnitt.

7.5. Om ditt konto har blivit vilande eller inaktivt och du vill göra anspråk på ditt saldo, kan du göra det genom att logga in på ditt konto och begära ett uttag eller kontakta oss via e-post på [email protected] eller Livechatt-knappen på webbplatserna.

8. Ansvarsfullt spelande

8.1. Speedy Casino erbjuder en rad olika verktyg som kan komma att hjälpa dig att spela i en säker miljö. För att ta del av dessa verktyg måste du klart beskriva dina preferenser genom att kontakta kundtjänst via e-mail på [email protected],via Livechatt eller genom att använda verktygen som finns på webbplatserna för att ställa in dina preferenser. Vi uppmuntrar dig att ha dessa åtgärder i åtanke när du spelar på våra webbplatser.

8.2. Du måste ange din insättningsgräns per dag (00:00-23:59 CET), vecka (måndag-söndag) och månad (första kalenderdagen, eller vid aktiveringstillfället till slutet på månaden då insättningsgränsen bestäms). Vänligen notera att du inte får spela innan du ställer in dessa gränser. Om du når upp till denna gräns, får du inte göra någon insättning förrän den återställts. Alla insättningsgränser gäller för samtliga webbplatser under vår licens.

8.3. Eventuella självavstängningar kommer att tillämpas på samtliga webbplatser under vår licens. För det fall du väljer att bli självavstängd tills vidare, är minimiperioden för självavstängning 12 månader. Du kan också använda självavstängningsknappen som finns tillgänglig på webbplatserna för att stänga av dig omedelbart från respektive webbplats, eller använda alternativet att stänga av dig själv via spelpaus.se för att säkerställa att du är avstängd från alla övriga webbplatser och operatörer som är under tillsyn av Spelinspektionen. Under inga omständigheter kommer kontot att öppnas på nytt under självavstängningsperioden. Du kan även använda ”Panik-knappen” som finns tillgänglig på webbplatserna för att omedelbart stänga av dig från sådant spel 24 timmar.

8.4. För det fall du innehar ett spelkonto hos någon av våra varumärken/webbplatser där avslutande av kontot beror på spelberoende (antingen genom egen begäran eller att vi har fattat det beslutet), kommer du inte kunna öppna ett konto med ett annat varumärke/webbplatser under vår licens. Detta är för din egen säkerhet samt i enlighet med spellagstiftningen. Alla nya konton som du öppnar på någon av våra webbplatser kommer att avslutas om ditt ursprungskonto avslutades på grund av spelberoende. Vinster kommer att raderas och insättningar som har gjorts till dessa konton kommer att återbetalas. Vidare förbehåller vi oss rätten att även informera relevanta myndigheter och organisationer.

8.5. Vi erbjuder dig möjligheten att begränsa din inloggningstid. Din tidsgräns kan sättas per dag, per vecka och/eller per månad. Om du når upp till denna tidsgräns, kommer du inte kunna logga in förrän den återställs. Alla begränsningar som nämns ovan gäller för samtliga webbplatser under vår licens.

8.6. Om du vill ändra gränserna, kommer ändringen att träda i kraft omedelbart om den gäller en minskning och om du ökar gränsen kommer den att börja gälla efter 72 timmar. 

8.7. Vi förbehåller oss rätten att blockera eller avsluta ditt konto på samtliga plattformar ägda av Speedy Originals om vi anser att din fortsatta användning av våra tjänster kan påverka din hälsa och välmående negativt.

8.8. Samtliga spelgränser och självavstängningsbegäran är direkt tillämpliga på samtliga varumärken och/eller webbplatser under vår licens. Vänligen notera att om du stänger av dig från spel på speedycasino.com, kommer du inte kunna fortsätta använda våra systerwebbplatser under vår licens. Det gäller enbart för det fall du har ett registrerat konto med de nyssnämnda. Skulle du försöka kringgå avstängningen på något sätt, vilket även innefattar registrering av ett konto med falska personuppgifter och därmed ange missvisande uppgifter för att undgå kontroller, skall inte Speedy Casino vara ansvarig för ditt fortsatta spelande och inte heller återbetalningsansvarig vid eventuella förluster och kan komma att kvarhålla pengar som är tillgängliga på något konto som vi har upptäckt tillhöra dig.

8.9. Speedy Casino kommer med hjälp av pop up-meddelanden att kontakta dig med information rörande ansvarsfullt spelande och de olika verktyg vi erbjuder och dess funktioner. Det är viktigt att du läser dessa meddelanden då de innehåller information som vi anser är något som kan hjälpa dig och din upplevelse hos oss. Skulle du ha några frågor om ett meddelande du fått eller ditt konto överlag kan du alltid kontakta kundtjänst på [email protected] eller via Livechatt.

8.10. För vidare information om hur Speedy Casino arbetar med Ansvarsfullt Spelande, vänligen se här.

 

9. Integritetspolicy

9.1. Du är samtycker och godkänner att vi samlar in och använder dina personuppgifter. För att du ska kunna komma åt hanteringen av personuppgifter, i enlighet med bestämmelserna om dataskyddsförordningen, uppmanas du att läsa vår integritetspolicy.

10. Undantagsfall & avbrutna spel

10.1. Oväntade tekniska problem eller omständigheter utanför Speedy Casino kontroll, såsom tekniska problem hos tredjeparts leverantörer eller andra system, tillåts Speedy Casino att avbryta insatserna och ge återbetalningar till spelare.

10.2. Speedy Casino har rätt att begränsa, avbryta och neka insatser ifall de anses vara för stora eller om vi ser att spelarens vadslagningsmönster sker på ett sådant sätt att systemet missbrukas.

10.3. Om en återbetalning har beslutats, skall beloppet återbetalas till spelarens konto och spelaren skall underrättas och återbetalningen ska genomföras inom 48 timmar efter det att beslutet har fattats.

10.4. Om ett spel fastnar (exempelvis för att vi oavsiktligen har kopplats bort från din enhet eller om ditt spelsystem har oväntat stängts av, om inget annat anges för respektive spelregler, får du möjligheten att slutföra ditt spel). Om spelet inte är slutfört inom 90 dagar, kommer spelet att avslutas. Denna kontroll utförs varje månad. Om spelet har blivit avbrutet eller bortkopplats från servern, bör vi återbetala spelaren.

10.5. Om en kampanj på något sätt har blivit felkonfigurerad, har Speedy Casino rätt att ändra spelarnas saldon och kontoinformation för att rätta till misstaget.

10.6. Om ett spel innehåller en bug eller felaktig konfiguration som orsakar felaktigt beteende eller utbetalning, har Speedy Casino rätt att ta bort spelet och ändra spelarnas saldon och kontoinformation för att rätta till misstaget.

10.7. Bolaget är inte ansvarigt för driftstopp, serverstörningar, eftersläpande eller någon teknisk eller politisk störning av spelet. återbetalning kan ges endast efter bedömning av ledningen. Avbrutna spel eller andra fel kommer dock aldrig att negativt påverka ditt konto eller saldo.

10.8. Bolaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått på eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll; inklusive utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikations- eller linjefel, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i innehållet.

10.9. Speedy Casino kan när som helst ta bort valfria spel från webbplatsen.

11. Klagomål

11.1. För det fall du har något klagomål avseende våra Tjänster, kan du kontakta vår kundtjänst i enlighet med instruktionerna som återfinns på webbplatsen. Om du vill skicka ett klagomål via e-post kan du göra det genom att skicka till [email protected]

11.2. Klagomål hanteras av kundtjänstavdelningen och eskaleras inom Speedy Casino organisation ifall kundtjänstpersonalen ej har möjlighet att lösa det omedelbart. Du kommer att bli informerad om statusen för ditt klagomål för vad vi anser är rimligt.

11.3 Vi eftersträvar att kunna ge dig ett klargörande svar på ditt klagomål så fort som möjligt och lösa ditt klagomål inom åtta veckor från det att vi mottar klagomålet. Beroende på komplexiteten av klagomålet, kan vår bedömning ta längre tid än åtta veckor att lösa. Vi säkerställer att vi skriver till dig inom åtta veckor från det att vi emottar ditt klagomål med antingen slutgiltigt beslut eller en status där vi närmare förklarar varför vi ännu inte har fattat något beslut i ärendet samt när vi förväntar oss att kunna göra det.

11.4 Om ditt klagomål är ännu inte är löst genom vår interna klagomålshantering inom åtta veckor från det att vi emottog klagomålet, kommer vi att skriva till dig. Du kan även skicka in klagomålet till Konsumentverket (www.konsumentverket.se) och/eller erhålla rådgivning från Hallå Konsument (www.hallakonsument.se).

11.5 Du kan även använda Konsument Europa (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) för att framföra ditt klagomål eller Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) med postadress Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Du besöker webbsidan och deltar i spelen på eget bevåg. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan några garantier, oavsett om det är uttalat eller underförstått.

12.2. Oaktat den allmänna bestämmelsen i föregående stycke, vi, våra chefer, anställda, partners, tjänsteleverantörer.

12.2.1. garanterar inte att mjukvaran, spelen och webbplatsen är lämpliga för dess syfte;

12.2.2. garanterar inte att mjukvaran, spelen och webbplatsen är felfria;

12.2.3. garanterar inte att mjukvaran, spelen och webbplatsen kommer att vara tillgängliga utan avbrott;

12.2.4. skall inte ansvara för eventuella förluster, kostnader, utgifter eller skador, vare sig direkta, indirekta, särskilda, till följd av, tillfälliga eller som på annat sätt uppkommit i samband med ditt nyttjande av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen. Denna begränsning gäller inte om vi har agerat med uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

12.3. Du samtycker och godkänner att om det finns ett fel i ett spel eller i driftskompatibiliteten, skall alla insatser som görs vid sådant fel ogiltigförklaras. Medel som erhålls från ett felaktigt spel skall betraktas som ogiltiga, liksom alla efterföljande spelomgångar med nämnda medel, oavsett vilka spel som spelas med sådana medel.

12.4. All information som visas på våra webbplatser är endast avsett för informationsändamål och inte avsedd att utgöra någon professionell rådgivning av något slag. Varken Speedy Casino eller någon av dess oberoende leverantörer är ansvariga för eventuell felaktig information, felaktigheter eller förseningar, eller för alla någon åtgärd som vidtas i relation till den information som framgår häri.

13. överträdelser, böter och uppsägning

13.1. Om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa Kundvillkor eller om vi har skäl att anta att du brutit mot dessa, förbehåller vi oss rätten att inte öppna, att suspendera eller stänga ditt konto eller kvarhålla utbetalningen av dina pengar.

13.2. Om Speedy Casino misstänker att du medverkar i olaglig eller bedräglig verksamhet när du använder någon av webbplatsen, eller bryter mot detta avtal, eller att du har problem med borgenärer eller annan liknande negativ påverkan på vår affärsverksamhet, kan vi frysa eller avsluta ditt konto eller neka insatser efter egen bedömning.

13.3. Du bekräftar att Speedy Casino är den slutgiltiga beslutsfattaren för det fall du har brutit mot Speedy Casino regler, bestämmelser eller villkor på ett sätt som resulterar i suspendering eller permanent avstängning från deltagande på våra webbplatser.

14. Avskiljning

14.1. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara olaglig eller ej kan verkställas, skall sådan bestämmelse avskiljas från dessa villkor där övriga bestämmelser skall förbli giltiga, oavsett av ett sådant avskiljande.

15. överlåtelse

15.1. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller på annat lagligt sätt överlåta detta avtal. Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal.

16. Hela avtalet

16.1. Dessa Kundvillkor, jämte integritetspolicyn och Ansvarsfullt spelande policy, utgör hela avtalet mellan dig och oss avseende webbplatsen och, förutom för det fall av bedrägeri övergår detta alla tidigare eller samtidiga förslag eller kommunikation, vare sig den är elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellan dig och oss gällande dessa webbplatsen.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

17.1. Dessa Kundvillkor regleras av svensk lagstiftning.

17.2. Parterna är överens om att alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Kundvillkor eller vid överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav skall lämnas över till tingsrätten.