Spela

Integritetspolicy

Speedy Casino värdesätter att du anförtror din information till oss och vi vill vara helt transparenta med vad vi gör medA den. I denna text beskriver vi vår policy när det gäller spel, applikationer, mjukvara, webbsidor, API (programmeringsgränssnitt), produkter och tjänster (’’Tjänsterna’’). Vår utgångspunkt är att du aldrig ska bli överraskad över vad vi gör med din information.

Följande text kommer att innehålla information om vilken data vi samlar in, hur vi använder den, hur du kan kontrollera den informationen, samt hur vi skyddar dina personuppgifter. Om du har frågor gällande vår intregritetspolicy är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

Personuppgiftsansvarig

Paf (PAF Multibrand Limited) utgör personuppgiftsansvarig och ansvarar för alla personuppgifter som Paf samlar in och behandlingen av personuppgifterna. Paf har även utsett ett dataskyddsombud inom Paf-koncernen.

Information, Syfte, Rättslig grund och Lagring

När du använder våra Tjänster samlar vi in följande data:

1. Kontoinformation

Information: Namn, Födelsedatum, Telefonnummer och Adress.

Beskrivning och syfte: Informationen är nödvändig för att skapa ett konto och för att vi ska kunna leverera Tjänsterna. När du registrerar dig eller sätter in pengar med BankID hos oss får vi in viss information från folkbokföringen.

Rättslig grund: Berättigat intresse, Fullföljande av avtal med dig och Samtycke.

Lagring: 6 år efter det att du stängt ditt konto. Vissa uppgifter lagras i 10 år i enlighet med regler för skatt och bokföring.

2. Kundkännedomsinformation

Information: Yrke, Inkomstkälla, Bevis på lagliga medel, Politiskt utsatt person, Internationella och/eller ekonomiska sanktioner, Innehav av företag eller egendom, Domstolsbeslut, Insolvens och Beskattningsuppgifter.

Beskrivning och syfte: Vi kan komma att samla in uppgifter om din bakgrund från dig direkt eller med hjälp av offentlig tillgänglig information för AML/CFT-ändamål eller för att fullgöra vår omsorgsplikt.

Rättslig grund: Efterlevnad av rättsliga förpliktelser.

Lagring: 6 år efter det att du stängt ditt konto. Vissa uppgifter lagras i 10 år i enlighet med den svenska Spellagen.

3. Information om självavstängning

Beskrivning och syfte: Vi samlar löpande in information från det nationella spelavstängningsregistret Spelpaus, i enlighet med tillämpliga lagkrav. Om du har begärt en avstängning genom Spelpaus, behandlas personuppgifter om dig som inhämtas från Spelpaus för att kunna hantera din begäran om avstängning. Du kan inte motsätta dig denna behandling så länge avstängningen löper. Under hela perioden du har begärt paus är denna information tillgänglig för oss och du är spärrad från att spela hos oss.

Rättslig grund: Efterlevnad av rättliga förpliktelser.

Lagring: Information om historiska spelpauser sparas i 12 månader.

4. Användarinformation

Information: Vilka spel du helst spelar, Transaktionshistorik, Hur du interagerar med Tjänsterna, Information om vilka enheter och/eller datorer du använder Tjänsterna med, IP-adresser, Webbläsare, Språk, Operativsystem, Hänvisande webbsida/sidor du besökt, Platsinformation och Information från kakor.

Beskrivning och syfte: Informationen används för att förbättra din spelupplevelse, eller för att kunna aktivera vissa av Tjänsternas funktioner. Vi använder informationen vi samlar in till att förbättra och optimera Tjänsterna samt till att skapa nya Tjänster. Till exempel kan vi komma att använda informationen i felsökningar för att skydda mot framtida problem, utföra dataanalyser och tester, göra undersökningar och skapa nya funktioner och Tjänster.

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

Lagring: 2 år efter det att informationen samlats in.

5. Informationen du uppger

Beskrivning och syfte: Om du kontaktar oss för att ställa frågor, delta i en undersökning, tävling eller erbjudande kommer vi att samla in även den information som du uppger i samband med detta, som till exempel namn, kontaktuppgifter och eventuella meddelanden.

Rättslig grund: Samtycke.

Lagring: 2 år efter det att informationen samlats in generellt, men beroende på kommunikationens natur kan vi behöva spara den längre.

Särskilda personuppgiftskategorier

Vi samlar inte in några särskilda personuppgiftskategorier om dig (detta omfattar uppgifter om din rastillhörighet eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, uppgifter om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter). Vi kan dock inte kan utesluta att du skickar in sådana uppgifter i kommunikation med oss och att dessa uppgifter då behandlas i och med vår kontakt med dig.

Säkerhet och lagring

Vi har robusta säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra, t.ex. kryptering och informationssäkerhetspolicyer. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till de individer som har ett legitimt behov av att känna till dem. Vi har upprättat procedurer för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och vi kommer då det krävs att underrätta dig och alla tillämpliga myndigheter om en incident.

Vi använder SSL-krypteringsalgoritmer för att skydda din betalnings- och kort-information precis som de flesta av världens största banker och finansiella institutioner. Vi säkerställer att alla insättningar och uttag är fullt skyddade tack vare PCI-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard), vilken innebär att vi uppfyller gällande krav på att våra betalningslösningar är certifierade.

Dina personuppgifter lagras på servar på Malta.

Kakor

Vår webbplats använder sig av kakor. En kaka är en liten bit mjukvara som sänds till din webbläsare. Tack vare kakor kan vi samla information om hur du använder våra Tjänster och tillhandahålla en användarvänlig Tjänst. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Cookie Policy.

Tredjeparts-webbplatser

Vår webbplats kommer till och från att innehålla länkar till både lokala och/eller internationella tredjeparts webbplatser (med deras tillstånd). Dessa länkar och informationen på dessa webbplatser tillhör inte oss, varför vi inte heller tar ansvar för de webbplatserna, deras innehåll, tjänster, erbjudanden osv. När du besöker tredjeparts-webbplatser gäller sådana webbplatsers egna intergritetspolicy.

Hur vi kommunicerar med dig

Vi använder din information när vi behöver skicka servicemeddelanden till dig och när vi svarar dig efter att du först har kontaktat oss. Vi använder också din information till att berätta om nya funktioner och produkter som vi tror att du skulle vara intresserad av. Du kan kontrollera vilken marknadsföring vi kan skicka till dig genom att kontakta kundtjänst eller genom att avregistrera dig från nyhetsbrev. Tänk på att data som sänds via internet kan sändas över landsgränser, fast sändare och mottagare befinner sig i samma land. Detta kan i sin tur innebära att mail som du skickat till oss som innehåller din information kan komma att sändas genom ett land där datasäkerheten inte är den samma som landet du bor i.

Hur vi delar information

Din information kan (för de syften som beskrivs i denna policy) överföras eller lämnas ut till alla företag inom Hero Gaming Group. Vi delar information med våra samarbetspartners som hanterar data åt oss enligt våra instruktioner och under denna policys regler samt gällande lagstiftning. Dessa partners förser oss med globala tjänster, såsom informationsteknologi, betalningar, marknadsföring, dataanalyser, forskning och marknadsundersökningar. Vi samarbetar med partners som tillhandahåller analyser samt annonseringstjänster till oss. Tack vare detta får vi hjälp att förstå hur användare interagerar med tjänsterna, med våra annonser på internet, och mäter sådana annonsers prestanda. Dessa företag kan komma att använda kakor och liknande teknologi för att samla in information om ditt interagerande med tjänsterna och andra webbsidor och applikationer.

Ifall vi genomför eller avser att genomföra en transaktion som förändrar vår struktur, såsom en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar eller aktier, kan vi komma att dela din information med utomstående parter i samband med en sådan transaktion, i syfte att genomföra transaktionen. Ifall ett annat bolag köper oss eller del av vår verksamhet kommer det bolaget att ha rätt att fortsätta behandla din information i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan komma att dela opersonlig information som har ställts in för att avidentifiera individer.

Ifall du delar information som ger oss anledning att tro att det finns akut fara för ditt liv och hälsa kan vi komma att kontakta sjukvård och myndigheter för att hjälpa dig.

Internationella överföringar

Vissa av våra partners är baserade utanför EES och därför kan behandlingen av dina personuppgifter att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. När vi överför dina personuppgifter till platsen utanför EES ser vi till att en motsvarande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att en av de säkerhetsåtgärder som bedömts tillräckliga implementeras. Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter till platser utanför EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Be oss att bekräfta att vi behandlar eller inte behandlar personuppgifter som berör dig och om vi gör det har du rätt att få åtkomst till dessa personuppgifter och till information om behandlingen.
  • Be oss att rätta din information
  • Be oss radera dina personuppgifter. Det kan finnas omständigheter då vi inte kan göra det, t.ex. om det finns en rättslig förpliktelse som vi måste efterleva.
  • Be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • Be oss att tillhandahålla dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) få det flyttat direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.
  • Göra invändningar mot viss behandling, t.ex. när dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
  • Återkalla ditt samtycke för de fall då behandlingen baserar sig på samtycke.

Du har också rätt att framföra klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten för dataskydd. Den behöriga myndigheten på Malta är Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC), men vi hoppas att vi kan lösa tvister sinsemellan. När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter).

Kontakt till personuppgiftsansvarig

PAF Multibrand Limited

(Org. Nr. C 96612)

Adress: Quantum Place, Level 3, Triq Ix-xatt Ta Xbiex, Gzira, Gzr 1052, Malta.

Dataskyddsombud

Adress: Lövdalsvägen 8 PB 241 22101 Mariehamn Åland, Finland

Dina personuppgifter lagras på Malta och backas upp med molntjänster inom Europa.

Uppdatering av policy

Vi uppdaterar vår Integritetspolicy för att hålla informationen korrekt. Ifall uppdateringarna innebär att vi behöver ett nytt samtycke från dig kommer vi att be om det.

Senast uppdaterad: 02.08.2021.